deze foto toont Ariena Noordman de eigenaar van Noordman English Translations

Tolken voor verschillende opdrachtgevers

De afgelopen tijd heb ik op verschillende plekken als tolk mogen werken. Soms in een formele context zoals de rechtbank, waarbij kennis van juridische termen en een goede inhoudelijke voorbereiding van de betreffende zaak vereist zijn en soms voor kleine of grotere groepen bij lezingen of cursussen, waarbij de interactie tussen de gespreksdeelnemers en de neutrale houding van de tolk meer de aandacht vragen. Ik ben erg blij met het vertrouwen van verschillende opdrachtgevers en de mogelijkheid om me verder te ontwikkelen op dit vlak.