Tolk in het Engels

Ervaring 

Na mijn studie Engelse taal en cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen heb ik op verschillende plekken ervaring opgedaan als tolk in het Engels, onder andere tijdens vergaderingen, cursussen en evenementen. Ik vind het een boeiende uitdaging om mensen te helpen met elkaar te communiceren door de taalbarrière tussen het Nederlands en het Engels weg te nemen.

Diensten

Ik kan zowel simultaan (tegelijkertijd met de spreker) als consecutief (nadat de spreker is uitgesproken) tolken en ben beschikbaar als gesprekstolk voor o.a. zakelijke gesprekken en cursussen, en als congrestolk voor evenementen met grotere groepen deelnemers. Daarnaast heb ik in het bijzonder ervaring als tolk bij civiele rechtszaken.

Tarieven

 • 40 euro per uur, exclusief BTW
 • 320 euro per dag, exclusief BTW

Reiskostenvergoeding: 0,19 eurocent per kilometer of kosten openbaar vervoer.

Wat ik u bied

 • bekendheid met vergadertaal en -procedures in het Engels
 • vlotte beheersing van nieuwe vaktaal
 • ruime ervaring met zakelijk Engels
 • op de hoogte van kerkelijk jargon
 • kennis van juridische basisterminologie
 • een neutrale ondersteuner van uw gesprek

Alle beroepsmatig verkregen informatie beschouw ik als vertrouwelijk en wordt als zodanig behandeld.

De voordelen van een tolk in het Engels

 • U kunt zich concentreren op de inhoud en de doelen die u met het gesprek wilt bereiken.
 • De loop van het gesprek wordt niet negatief beïnvloed door misverstanden of spanning en onzekerheid over het juiste taalgebruik.
 • Als tolk communiceer ik in de eerste persoon, u kunt zich dus rechtstreeks tot uw gesprekspartner richten. U praat niet via, maar met behulp van de tolk.