Eerste vrouwelijke kamerheer komt uit Zwolle

Gisteren (19 april 2018) publiceerde de krant De Stentor het bericht Koning benoemt eerste vrouwelijke kamerheer ooit en ze komt uit…Zwolle! (https://www.destentor.nl/zwolle/koning-benoemt-eerste-vrouwelijke-kamerheer-ooit-en-ze-komt-uit-zwolle~a6f8a44f/)

Dit korte artikel van 211 woorden bestaat voor iets meer dan 15% uit voorzetsels. Het correct gebruik van voorzetsels in het Engels kan lastig zijn, omdat er niet altijd vaste grammatica regels zijn die je kunt volgen. Vaak is wel zo dat bepaalde woordcombinaties vaststaan of veel voorkomen. Je kunt het gebruik van Engelse voorzetsels opzoeken in -bijvoorbeeld- The BBI Dictionary of English Word Combinations, genoemd naar de samenstellers, Morton en Evelyn Benson en Robert Ilson. Hier vind je een duidelijk overzicht van de woordcombinaties die het meest gangbaar zijn, met uitleg over eventuele verschillen in betekenis.

Zou je er bijvoorbeeld voor kiezen om ‘helpen bij het voorbereiden van streekbezoeken’ -een van de taken van een kamerheer- te vertalen met het Engelse werkwoord assist, dan zie je in het BBI Dictionary of Word Combinations al meteen dat assist gewoonlijk wordt gecombineerd met at, in of with. Twijfel je dan nog over het juiste voorzetsel, dan geeft op internet zoeken naar de combinaties assist at organising/ assist in organising/ assist with organising al snel duidelijkheid: in de overgrote meerderheid van de zoekresultaten worden assist en organising gekoppeld door in. Zo kom je op een snelle en betrouwbare manier tot een resultaat: assist in organising regional visits.

Dit soort informatie is ook gratis en digitaal beschikbaar, bijvoorbeeld via www.freecollocation.com, een website van Oxford Dictonary. Een betrouwbaar alternatief voor de soms wisselende kwaliteit van gratis online vertaaltools en het eindeloos uitpluizen van de informatie in een woordenboek.

De echte vertaaluitdaging van dit stuk zit in natuurlijk in de term kamerheer. Zowel Google Translate als mijn (al wat oudere) Van Dale Handwoordenboek stellen de vertaling chamberlain voor. Dit is echter iemand die het huishouden van een monarch of edelman beheert. De positie die wij met kamerheer aanduiden, komt ongeveer overeen met wat in het Verenigd Koninkrijk een Lord-Lieutenant wordt genoemd. Ook daar wordt de officiële titel van zo’n vertegenwoordiger van de vorst trouwens niet aangepast als deze vertegenwoordiger een vrouw is, wat in het Verenigd Koninkrijk al vrij vaak voorkomt.

Toch haalde nog in 2014 het nieuws de kranten dat in Suffolk voor het eerst een vrouw, Lady Euston, was benoemd als Lord-Lieutenant (East Anglian Daily Times, 24 december 2014, Lady Euston appointed Suffolk’s first-ever female Lord-Lieutenant) en vorig jaar was het landelijk nieuws dat voor het eerste een zwarte vrouw, Peaches Golding, was benoemd tot Lord-Lieutenant (o.a. BBC News, 7 maart 2017, Peaches Golding appointed first black female Lord Lieutenant for Bristol).

Hoewel deze functie dus aan beide kanten van de Noordzee mee verandert met de maatschappij, blijven de oude, mannelijke, titels gehandhaafd, waarschijnlijk juist omdat dit zulke oude en traditionele ambten zijn. Vind je dat terecht, of zouden we mevrouw Zandbergen toch beter kamerdame kunnen noemen?