Vertaling webteksten levenmetvermissing.nl

Voor de website levenmetvermissing.nl heeft Noordman English Translations alle webteksten van het Engels naar het Nederlands vertaald. Hierbij is in het bijzonder aandacht geschonken aan het consequent gebruik van terminologie, door steeds dezelfde vertaling te gebruiken voor dezelfde term. Maar ook aan een neutrale en respectvolle toon, die zowel past bij het wetenschappelijke karakter van de tekst als bij de aard van het onderwerp vermissing.